Gwarancja 5 lat

WARUNKI PRZEDŁUŻENIA GWARANCJI 5 lat na wyciągarkę Dragon Winch

Dotyczy wyciągarek elektrycznych 12V i 24V oraz wyciągarek hydraulicznych Dragon Winch.

 1. Podstawowa gwarancja na produkty Dragon Winch udzielana jest na okres 24 miesięcy, liczony od dnia wydania wyciągarki. Data wydania uwidoczniona jest na Karcie Gwarancyjnej.
 2. DRAGON WINCH oferuje możliwość przedłużenia gwarancji dla wszystkich wyciągarek DRAGON WINCH na okres kolejnych 36 miesięcy.
 3. Przedłużenie okresu gwarancyjnego może został zrealizowane wyłącznie w dniu zakupu i jest ważne tylko z oryginalną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu (paragon, faktura).
 4. Przedłużenie gwarancji obowiązuje na terenie Polski.
 5. Producent przedłuża gwarancję o kolejne 36 miesięcy, w przypadku spełnienia następujących warunków:
  1. dopełnienie warunków uprawniających do dwóch pierwszych lat gwarancji podstawowej.
  2. dokonanie po dwóch latach gwarancji płatnego przeglądu technicznego urządzenia przez autoryzowany serwis. Koszty przeglądu (5% aktualnej ceny detalicznej brutto danego modelu wyciągarki DRAGON WINCH) oraz koszt transportu urządzania do i z serwisu pokrywa klient.
  3. dokonanie, co 12 miesięcy w kolejnych latach obowiązywania przedłużenia gwarancji, płatnego przeglądu urządzenia przez autoryzowany serwis. Koszty przeglądu (5% aktualnej ceny detalicznej brutto danego modelu wyciągarki DRAGON WINCH) oraz koszt transportu urządzenia do i z serwisu pokrywa klient.
 6. Pozostałe warunki gwarancji podstawowej pozostają bez zmian.